پرنس

پرنس یک نیروی 5 اکسیره با سرعتی متوسط هست که بعد از مدتی که بندازی سرعتش زیاد میشه

و وقتی به تاور برسه ضربات خیلی محکم و خطر ناکی میزنه

پرنس یک نیروی حمله ای دفاعی به حساب میاد توی دفاع مثل مینیون پکا عمل میکنه

در دک پرنس اگر از سه تیر استفاده کنید خیلی نتیجه میگیرید

وقتی پرنس رو از یک طرف تاور حریف ارسال کردید سریع پشتش سه تیر رو بفرستید تا حریف قافل گیر بشه

نیرو های ضد پرنس:

شما میتونید جلوی سرعت و قدرت پرنس رو با یک زپ بگیرید

بربر ها دشمنان خوبی برای پرنس هستند

اسکلت ها بدترین دشمنان پرنس هستند

6 مینیون فقط از هوایی زن ها میتونه سریع دفاع کنه از پرنس

و نیروی های کوچک دیگر مثل گوبلین ها هم میتوانند در مقابل پرنس دفاع کنند